020-54 54 68
Heffnersvägen 32  856 33 

Kontakta oss i Sundsvall

Huvudkontor Sundsvall
Heffnersvägen 32
856 33  SUNDSVALL
Tel: 020-54 54 68
Kontaktperson:
VD Jens Strömqvist
Mobil: 060-61 04 09
jens@rentav.se eller info@rentav.se

Marknads och Kvalitétsansvarig
Ingela Nylander
Mobil: 060-61 04 38
ingela@rentav.se

Ekonomi
May Welin    
Tel: 020-54 54 68
may.welin@rentav.se

Löneadministration
Monica Morén
Tel: 020-54 54 68
monica@rentav.se

Bokningkoordinator
Jacob Strömqvist
Heffnersvägen 32
856 33  SUNDSVALL
Tel: 020-54 54 68
jacob@rentav.se