020-54 54 68
Heffnersvägen 32  856 33 

Kvalitetspolicy

Övergripande mål
RENT AV Städ & Miljövård AB strävar efter att säkerställa högsta kvalitet på produkter och tjänster så att våra mål är mätbara och realistiska.

Tekniska kvalitet
RENT AV Städ & Miljövård AB ha som målsättning att hålla högsta tekniska kvalitet på maskiner och utrustning.

Servicens kvalitet
Utförande av överenskommet arbete skall ske på utsatt tid samt vara korrekt utförd. Medarbetarna skall vara väl utbildade och serviceinriktade samt lyhörda för kundens önskemål och förfrågningar.

Utvecklingsarbete
Utbildning av våra medarbetare sker kontinuerligt, vilket borgar för att vår policy följs. Kontroll Kontroll av utfört arbete utförs av utbildade arbetsledare. Om kvaliteten inte följs skall detta åtgärdas