020-54 54 68
Heffnersvägen 32  856 33 

Mobilpolicy

Vi på Rentav har som målsättning att undvika att köra bil och prata i mobiltelefonen. Detta för att undvika att olyckor sker.

Vid användande av mobiltelefon i bilen ska handsfree tillämpas.

All personal ska även undvika att föra samtal när vi befinner oss hos kund.

Detta pga. Att det kan verka nonchalant och störande för kunden när vi utför arbete som de anlitat oss för.

Det är absolut inte tillåtet att utföra arbete hos kunder med snäcka i öronen för att lyssna på t.ex. radio. Detta för att undvika att arbetsplatsolyckor sker pga. en sådan detalj.

Dessa rader ska beivras för vår säkerhet, för kundens och för andra personers säkerhet på jobbet.

Denna policy ligger med som bilaga till anställningsavtalet.

Arbetsmiljökommitén Datum 090320