020-54 54 68
Heffnersvägen 32  856 33 

Personlig skyddsutrustning

Som arbetsgivare är Rentav skyldig att se till att allt arbete kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. I den röda pärmen ute hos våra kunder finns därför ett säkerhetsdatablad för varje kemisk produkt.

Säkerhetsdatabladen risker, skyddsåtgärder, hälsofarliga beståndsdelar och kemiska egenskaper. Med utgångspunkt från säkerhetsdatabladen och från förhållanden på arbetsplatsen är arbetstagaren skyldig att följa hanterings- och skyddsinstruktioner.

Arbetstagaren är även skyldig att bära med sig personlig skyddsutrustning som kvitteras ut av arbetsledare på varje ort så som ögon dusch och förstahjälpen set. Detta för att minimera skadan vid eventuell olycka.

Speciellt utformade arbetskläder med Rentavs logga skall alltid bäras under hela arbetsdagen. Trycket sitter väl synligt så att våra kunder lätt ska kunna identifiera oss. Detta medför en säkerhet för oss om en arbetsplatsolycka skulle ske.