020-54 54 68
Heffnersvägen 32  856 33 

Policy för sociala medier

Inledning
Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga anställda på Rentav Städ & Miljövård AB (nedan kallad Rentav) avseende social medier, till exempel bloggar, Twitter, Faceook, LinkedIn, Youtube och diskussionsforum. Policyn gäller för alla anställda som deltar och producerar text, video, musik, bild online.

Våra utgångspunkter
Utgångspunkten är att Rentav ser mycket positivt på att anställda deltar på olika sätt i sociala medier. Vårt engagemang i sociala medier sprider våra budskap och stärker vårt varumärke. Det stärker också bilden av organisationen som öppen och tillgänglig.

Du som person är alltid närvarande som en enskild individ, men din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig utan också bilden av Rentav. Det är mycket viktigt att skiljer på när du deltar i sociala medier inom ramen för din anställning och när du deltar privat. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap som arbetstagare eller privat. Uppgifter som är till skada för Rentav kan utgöra brott mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet.

Är du osäker på vad du har rätt att göra och vad som är tillåtet inom ramen för din anställning, till exempel inlägg i eget namn som berör arbetsgivaren, fråga din närmsta chef.

Rentav förhållningsregler
När du som är anställd deltar i olika sociala medier finns vissa grundregler som du är skyldig att beakta. När du uttalar dig inom ramen för din anställning på Rentav ska du alltid vara noga med att berätta vem du är och var du arbetar. Då du deltar i sociala media på din fritid, tänk på att deltagande och kommentarer alltid kan komma att uppfattas som ett inlägg från Rentav. Vi ser därför gärna att du alltid är tydlig med var du arbetar. Genom ditt anställningsavtal är du bunden av tystnadsplikt angående förhållanden som du har fått kännedom om genom din anställning. I första hand avser tystnadsplikten yrkeshemligheter men även andra uppgifter kan omfattas av tystnadsplikten om ett utlämnande av information kan komma att skada arbetsgivaren och det inte är försvarligt för en arbetsgivare att lämna uppgiften. Tystnadsplikten innebär till exempel att om du är kritisk mot Rentav måste du först försöka att lösa problemen internt genom att ta upp eventuella missförhållanden med Rentav. Att till exempel i sociala medier kritisera sin arbetsgivare utan att arbetsgivaren haft möjlighet att först rätta till eventuella missförhållanden utgör normalt ett allvarligt brott mot anställningsavtalet, det vill säga även utanför arbetstid.

Röj aldrig affärshemligheter eller liknande. Röj aldrig information om enskilda fall, ärenden eller företag som du erhållit i din anställning.

Visa respekt mot motparter och konkurrenter. Kommentera aldrig något nedsättande. Var alltid korrekt och använd sunt förnuft. Även om ditt svar till en viss person så kommer det att läsas av många andra, medlemsföretag, tidigare anställda, konkurrenter, motparter, media, politiker och opinionsbildare.